ÖNEMLİ TARİHLER

 

 ISC-2022 için Önemli Tarihler

Özet kabulü

01 Mayıs 2022´den itibaren 01 Eylül 2022´ye kadar

Kabul edilen özetlerin duyurulması

Özet kabulünden sonra 2 hafta içerisinde

Erken kayıt ücreti

01 Mayıs-15 Ağustos 2022

Geç kayıt ücreti

15 Ağustos 2022’den sonra

Bilimsel programın duyurulması

01 Eylül 2022

Sempozyum tarihi

22-25 Eylül 2022

Tam metin kabulü 

15 Ekim 2022 

Bildirilerin online basımı

Sempozyum bildiriler kitabı : 22 Ekim 2022

Bildiriler, Journal of Characterization´da yayınlanmak üzere gönderilebilir. 

Ocak 2023’deki Özel sayıda

Kurumsal Web Sitesi