ÖNEMLİ TARİHLER


 

 

 

SEMPOZYUM BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHLERİ

 ISC-2024 için Önemli Tarihler

 Özet kabulü

 5 Şubat 2024´den 5 Agustos 2024´e kadar

 Kabul edilen özetlerin duyurulması

 Özet kabulünden sonra 10 gün içerisinde

 Erken kayıt ücreti

 5 Agustos 2024´e kadar

 Geç kayıt ücreti

 5 Agustos 2024´den sonra

 Bilimsel programın duyurulması

 10 Agustos 2024

 Sempozyum tarihi

 16-18 Ekim 2024

 Tam metin kabulü 

 05 Kasım 2024

 Bildirilerin online basımı

 15 Aralık 2024

 Bildiriler, Journal of Characterization´da    yayınlanmak üzere gönderilebilir. 

 Ocak 2025’deki Özel sayıda

Kurumsal Web Sitesi