AMAÇ VE KAPSAM

2022 International Symposium on Characterization (ISC´22), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, NED Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi (Malzeme Mühendisliği Bölümü), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi´nin farklı bilim alanlarından akademisyenler ve araştırmacılar tarafından düzenlenmektedir.

Bu etkinliğin amacı, Uygulamalı Yaşam Bilimleri, Tıp, Kimya, Yer ve Çevre Bilimleri, Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Fizik ile ilgili en sağlam konulara ilişkin dünya çapındaki sonuçları ve önerileri tartışmak üzere dünya çapındaki akademisyenler, araştırmacılar ve bilim adamları için uluslararası bir forum oluşturmaktır. Pratik sorunları çözmek için sağlam bilimsel keşifleri teşvik eder. Bildiriler Sempozyum Özet E-Kitabında yayınlanacaktır. Yeterli kaliteye sahip olduğu düşünülen bu makaleler ayrıca Journal of Characterization´da yayınlanmak üzere değerlendirilebilir. Yazarların tercihine göre bu eserler Sempozyumun Genişletilmiş Bildiriler Kitabı e-kitabında yayınlanacaktır. Sempozyumda ayrıca firma ve/veya kurumların ürünlerini, hizmetlerini, yeniliklerini ve araştırma sonuçlarını sunabilecekleri bir alan da bulunacaktır. Siz veya şirketiniz bu sergiye sponsor olarak katılmakla ilgileniyorsanız, lütfen buradan Sekreterya ile iletişime geçin. Son olarak, Düzenleme Kurulu adına, tüm Bilimsel Topluluğu bu projeye katılmaya, önerilen konulardan herhangi biriyle ilgili bildiriler veya iletişimler sunmaya davet ediyorum.

Afyonkarahisar/Türkiye´ye hoş geldiniz!

 

Saygılarımla,

Temalar ;

Uygulamalı Yaşam Bilimleri bölümü Biyolojik Bilimler, Kimya, Sağlık Bilimleri, Fizik, Mühendislik ve Çevre Bilimlerinde yaşam bilimleri araştırmalarının modern uygulamalarına odaklanan ilgili bildirileri yayınlamayı amaçlamaktadır. Özellikle geniş yaşam bilimleri yelpazesinde önemli bilimsel ve toplumsal katkılar sağlayan uygulamalı araştırmalarla ilgileniyoruz.

Mühendislik bölümü, Biyomühendislik, Uygulamalı Mühendislik, Robotik ve Kontrol, Sinyal İşleme, Veri Analizi, Deneyler, Hesaplamalı Mekaniği ve Akışkanlar Mekaniği gibi Mühendislik Teknolojisinin çeşitli alt disiplinleri için bir forum sağlar. Tüm mühendislik bilimleri ile ilgili teorik ve pratik problemleri kapsayan katkılar arıyoruz.

Disiplinlerarası bölüm, temel süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için deneyler, sayısal modelleme ve teori uzmanlığını kapsayan çok disiplinli projeler için bir forum sağlar. Uygulamalı bilimlerin disiplinlerini birleştiren veya birbirine bağlayan yazıları memnuniyetle karşılar ve teorik veya pratik sorunları araştırır.

Kimya ve Malzeme bölümü, kimya ve malzeme biliminin temel araştırma alanlarıyla ilgilenir. Bölümümüzün kapsadığı birçok konu arasında, kataliz, küçük moleküllerin aktivasyonu, elektrokimya ve enerji malzemeleri ile ilgili konuları tanıtıyoruz.

Fizik ve Malzeme bölümü, Uygulamalı Fizik alanındaki en son gelişmeleri ve bunun Malzeme Bilimleri ile kesişimini hedefler. Alternatif enerji kaynakları, iklim değişikliği, gıda ve su güvenliği ve yenilikçi sağlık da dahil olmak üzere, ilgi uyandıran veya küresel zorluklarla ilgili konuları teşvik ediyoruz.

 Bu bölümde ele alınan temalar bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir:

 

Uygulamalı Yaşam Bilimleri

Mühendislik

Kimya ve Malzemeler

Fizik ve Malzeme

Tarım ve Tarım Bilimi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Elektrokataliz

Malzemelerin elektronik özellikleri

Su ve Deniz Biyolojisi

Büyük Veri, Veri Bilimi ve Veri Analizi

Click chemistry

Yapı-Özellik ilişkisi ve karakterizasyonu

Davranış Bilimleri

 Mühendisliği ve Makine Mühendisliği

Heterojen ve homojen kataliz

Süper İletkenlik ve Manyetizma

Biyokimya

Haberleşme Sistemleri

Biyokimya

Spintronik

Biyomühendislik

Karmaşık Yapılar

Nanopartiküllerin yeşil sentezi

Organik elektronik

biyomalzemeler

Bilgisayar Mühendisliği

Enerji dönüşümü

Perovskite / Silikon güneş pilleri

Biyomedikal Bilimler

Bilgi İşlem Sistemleri

Biyokütle

Biyomalzemeler ve sağlık uygulamaları

Biyofizik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektromanyetikler

İnşaat malzemeleri

Biyoelektronik ve sensörler

biyoteknoloji

Enerji, Güç ve Endüstriyel Uygulamalar

Fotokataliz

Uygulamalı fotokimya

Hücre Biyolojisi

Akışkanlar Mekaniği

Water splitting

Fotonik malzemeler

Ekoloji

Görüntü İşleme ve Sinyal İşleme

Yakıt hücreleri

Malzemelerin mekanik özellikleri

Çevresel Yaşam Bilimi

Endüstriyel Teknoloji ve Üretim

İnorganik kimya

Termoelektrik malzemeler

Evrimsel ve Gelişimsel Biyoloji

Makine Öğrenimi

Analitik kimya

Nanomalzemeler/nanopartiküller

Yemek bilimi

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme

Oksijen indirgeme reaksiyonu

Enerji transferi, depolanması ve dönüştürülmesi

Ormancılık

Çok Ölçekli Modelleme ve Çok Ölçekli Analiz

Elektrolizörler

Organik madde dopingi

Genetik ve Genomik

Optik

Gıda kimyası

Pil

Mikrobiyoloji

İnşaatta Yapısal Bütünlük ve Teknolojiler

 

Malzemelerin optik özellikleri

Bitki Bilimleri

Sürdürülebilir Yaratıcı Sistemler

 

Alaşımlar ve seramikler

Nüfus dinamikleri

 

 

Uygulamalı Biyofizik

Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik

 

 

Malzeme Bilimlerinde Sürdürülebilir Kalkınma

Zooloji ve Veterinerlik Bilimleri

 

 

 

Kurumsal Web Sitesi